Per Gunnar Blomqvist till Erfator

  Vi rullar ut röda mattan för vårt senaste och senioraste tillskott på Erfator: Per Gunnar (PG) Blomqvist. PG är den av oss med absolut längst cv och flest meriter på sin lista. Kanske har han också några av de mest spännande och varierande projekten med sig i ryggsäcken: Kaunisvaaragruvan i Kiruna – Vattenkraftverk och konstbevattningsanläggningar i Peru, Mälarbanan, Botniabanan och Hallandsåsen – Kopparsmältverk i Indien, Spikkestadsbanan i Oslo – nybyggnation av kvarnanläggningar i Saudi Arabien, Norra Djurgårdsstaden – Gasreningsanläggning i Indien. Vi ser fram emot att höra dina historier från dessa projekt PG. Hatten av för dig och välkommen till...