Erfators unga talang Pontus tog hem bucklan

Efter tolv månader av nätverkande, problemlösande och vässande av ledaregenskaper var det diplomeringsdags för Pontus Gestrin och de övriga ca 30 deltagarna i 2018 års upplaga av BraIngenjör. Ett nordiskt traineeprogram som har utvecklats i samarbete med IHM Business School för att ge unga ingenjörer lika förutsättningar i deras fortsatta karriär inom Bravidakoncernen. ”När jag blev erbjuden att gå BraIngenjör hade jag jobbat som projektledare på Erfator i knappt ett halvår och såg detta som en chans att accelerera mina färdigheter inom ledarskap och affärsmässighet. Jag var också intresserad av att bredda mitt scope och kunskaper kring vårt moderbolags utvecklingsstrategier och de gemensamma arbetssätt och värderingar som knyter samman alla 10 600 Bravidamedarbetare Norden över”, säger Pontus. Så, vilka idéer har årets BraIngenjörer bidragit med och vad gjorde att ni tog hem ett pris? ”Som avslutning på programmet presenterade vi resultaten av de projektarbeten som vi har jobbat med under året inför en jury bestående av ledare inom Bravidakoncernen. I min grupp har vi fokuserat på hur vi kan stärka vårt employer brand för att uppfattas som en ännu mer attraktiv arbetsgivare”. ”Vi har försökt att överbrygga just de geografiska avstånden och skillnaderna i koncernens olika affärsområden genom att spela in korta personliga videopresentationer där man får lära känna en annan Bravidakollega och se hur hans eller hennes arbetsdag ser ut. Jag och de tre andra gruppmedlemmarna var testpiloter och idén gick hem hos juryn för vi hamnade på delad förstaplats för årets bästa projektarbete!” Är detta ett koncept man bör bygga vidare på och tar du med dig några andra intryck från månaderna som gått? ”Det tycker jag absolut! Det som har varit den största upplevelsen för mig är att jag har fått en inblick i hur...

Kom och träffa Erfator på Järvaveckan!

Den 14-17 juni är Erfator på plats på Järvaveckan – sommarens mest spännande mötesplats för alla som arbetar med integration på arbetsmarknaden, mångfald, social hållbarhet och jämställdhet. Målsättningen är att nå ut med de karriärmöjligheter som erbjuds inom företaget och berätta om hur man som projektledare inom bygg och fastighet bidrar till att skapa framtidens samhälle.

Erfator lanserar ett glassigt erbjudande till unga ingenjörer

Igår gick arbetsmarknadsmässan Lava på KTH i Stockholm av stapeln och Erfator var på plats för att ta upp kampen med hundratalet andra företag om de bästa talangerna. Då portarna slogs upp lanserades ett erbjudande om en heltidstjänst som junior projektledare och företagets egna young professionals höll speedintervjuer på plats i Erfators monter med de personer som visade intresse.

Erfators utbildningslöfte inför det nya året

För två år sedan lanserade Erfator och branschkollegan Projektgaranti en egen Akademi med syfte att vidareutbilda sina medarbetare i ämnen som är viktiga att kunna driva projekt på ett framgångsrikt sätt. Under dessa fyra terminer har både juniora och seniora projektledare bytt skrivbordet och bygget mot skolbänken för att antingen fräscha upp eller tillgodogöra sig helt nya kunskaper och meriter.

Erfator vinner avtal för att skapa Stockholms framtida utbildningsmiljöer

Erfator har tilldelats ett ramavtal som avser projekt-, projekterings- BIM-samordnings- samt byggledningstjänster för SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, som etta av de företag som lämnat in anbud. Uppdragen inom avtalet löper på två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning och avser såväl nybyggnationer som ROT-arbeten. Den totala årliga volymen som kommer att fördelas mellan de tolv ramavtalsparterna uppskattas till ca 150 000 timmar.

Färgstarkt och fullt hus på årets Arena Samhällsbyggnad

Den 4 oktober bjöd Erfator Projektledning in till 2017 års upplaga av Arena Samhällsbyggnad, som fokuserade på den mänskliga faktorn vid projektledning och hur man bygger vinnande team. Seminariet ägde rum i hjärtat av Erfators lokaler på Münchenbryggeriet och samlade närmare hundratalet leverantörer, samarbetspartners och branschkollegor till ett fullspäckat program.