4 snabba frågor med Dan Hellström, projektledare på Erfator

Erfator Danne 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berätta lite om projektet som du och Erfator medverkar i?

Mall of Scandinavia är ett nytt landmärke som tar form precis norr om
Stockholm. Erfator är med och arbetar som byggledare, installationssamordnare
med fokus på kvalité och produktionskontroll samt projekteringsledare
för El och VVS i det som ska bli Skandinaviens största köpcenter.

Vad har varit roligast med projektet?

Roligast är all samverkan mellan byggare, underentreprenörer och beställare
samt projektörer och slutkunder, för att säkra den bästa lösningen utifrån
givna ramar och högt ställda mål.

Vad har varit mest utmanande?

Att kommunicera med alla inblandade och behärska kontraktshandlingar och
uppställda mål för att få projekt i rätt riktning och klart till slutdatumet 12
november. Ett enormt projektet som sväljer stora mängder resurser, högt
tempo med många inblandade och snabba beslut som gör att man har
många bollar i luften. Härligt när dessa bollar landar på rätt plats och man kan
gå vidare på nya puckar. Logistikaspekten på bygget har också varit
utmanande!

Hur har projektet utvecklat dig som projektledare?

Det mest utvecklande har varit att kommunicera på rätt sätt för att säkerställa
så smidig framdrift som möjligt, samt den högt ställda tekniska nivån med alla
system som ska samverka och fungera tillsammans. Slående är att även om
projektet är stort och mycket avancerat är det fortfarande vissa grundläggande
saker som gäller för att få saker utförda. Kontroll och uppföljning är
inget hokus pokus.