Team Utan Gränser cyklar Vätternrundan

Erfator ställer upp med cyklister under Vätternrundan i år tillsammans med Läkare utan gränser för att stödja deras verksamhet.

Målet var från början att samla in 100.000 kronor, men det målet är redan passerat – nytt mål är att nå 200.000 kronor.

Team Utan Gränser är en sammanslutning av 51 cyklister från olika delar av landet och olika cykelklubbar som gemensamt kommer att träna och cykla med slutmålet att samlas i Motala och köra Vätternrundan 2015 till förmån för Läkare Utan Gränser. Laget har som mål att köra Vätternrundan under 11 timmar, men samtidigt ska alla med i mål gemensamt. Laget kommer också att köra andra cykellopp.”

Titta och följ oss gärna på hemsidan!

www.teamutangranser.se