Erfator övergår till elbilar och elhybrider

Erfator övergår till elbilar och elhybrider

För tre månader sedan lanserade Erfator ett nytt miljöbilsprogram för företagets personal- och poolbilar med målsättningen att ställa om till fossilfria resor i projektledningsuppdragen.

Initiativet har fått mycket positiv respons från medarbetarna och en av de personer som har nappat på erbjudandet om en ny miljöbil är projektledaren Andreas Granqvist.

– I personalerbjudandet kunde vi välja mellan en elbil eller elhybrid och jag valde en 100% elbil då jag både i jobbet och privat kör mestadels korta sträckor, säger Andreas. Samtidigt har jag möjlighet att ta på mig ett uppdrag på annan ort än i Stockholm, eller åka iväg på en längre resa eftersom bilen går 40 mil på en laddning, så det är fantastiskt bra, avslutar han.

Med den successiva övergången till en fossilfri bilflotta kommer Erfator kunna minska sitt klimatavtryck avsevärt, samtidigt som man säkerställer full mobilitet och tillgänglighet i projekten.