Erfator vinner avtal för att skapa Stockholms framtida utbildningsmiljöer

Erfator vinner avtal för att skapa Stockholms framtida utbildningsmiljöer

Erfator har tilldelats ett ramavtal som avser projekt-, projekterings- BIM-samordnings- samt byggledningstjänster för SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, som etta av de företag som lämnat in anbud. Uppdragen inom avtalet löper på två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning och avser såväl nybyggnationer som ROT-arbeten. Den totala årliga volymen som kommer att fördelas mellan de tolv ramavtalsparterna uppskattas till ca 150 000 timmar.

SISAB är ett kommunalt bolag som arbetar på uppdrag av Stockholms stad med att äga, förvalta och utveckla utbildningsmiljöer på sammanlagt 1,8 miljoner kvadratmeter. Fastighetsbeståndet innefattar merparten av Stockholms för-, grund- och gymnasieskolor och sträcker sig från Kista i norr till Farsta i söder. Här vistas dagligen mer än 100 000 elever, lärare och övrig skolpersonal och bolagets primära målsättning är att skapa utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och
långsiktig miljöhänsyn.

För att kunna erbjuda sina hyresgäster ändamålsenliga lokaler med rätt funktion, ligger även ett starkt fokus på att verka för fortlöpande förbättringsåtgärder och långsiktigt tänkande för flexibla lösningar. I detta utvecklingsarbete blir Erfator en strategisk partner som kommer att kunna bidra med teknisk kompetens och ett engagerat team av erfarna projektledare.

– Erfator har under de senaste åren lett ett stort antal byggprojekt i bland annat Vallentuna, Tyresö och Huddinge kommun, samt Stockholms stad vad gäller för-, grund- och gymnasieskolor. Vi är därför glada över att kunna bidra med vår samlade erfarenhet inom detta område för den fortsatta utvecklingen av utbildningsmiljöer i huvudstaden, säger Stefan Andersson, affärsområdeschef på Erfator.

Under 2017 har SISAB slagit sina tidigare rekord i att bygga skolor och förskolor genom att leverera närmare 5 000 nya elevplatser runt om i Stockholm. Investeringarna har uppgått till närmare 1,8 miljarder kronor och denna siffra väntas fortsätta att stiga. Enligt nuvarande prognoser behövs 50 000 nya utbildningsplatser till 2040.

– Vi ser det som en otroligt spännande utmaning att vara med och forma morgondagens utbildningsmiljöer för Stockholms barn och ungdomar, fortsätter Stefan Andersson. Detta ligger helt i linje med vår affärsstrategi och ställer extra stora krav på oss som projektledare att vara både lyhörda och nytänkande i vårt sätt att agera. Tveklöst är detta ett av de viktigaste och mest stimulerande uppdrag man kan anförtros som aktör inom samhällsbyggnadssektorn, avslutar han.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Andersson, affärsområdeschef, tel. 08-695 27 42
Roger Jakobsson, affärsområdeschef, tel. 08-695 27 28

Foto: SISAB