Erfators unga talang Pontus tog hem bucklan

Efter tolv månader av nätverkande, problemlösande och vässande av ledaregenskaper var det diplomeringsdags för Pontus Gestrin och de övriga ca 30 deltagarna i 2018 års upplaga av BraIngenjör. Ett nordiskt traineeprogram som har utvecklats i samarbete med IHM Business School för att ge unga ingenjörer lika förutsättningar i deras fortsatta karriär inom Bravidakoncernen.

”När jag blev erbjuden att gå BraIngenjör hade jag jobbat som projektledare på Erfator i knappt ett halvår och såg detta som en chans att accelerera mina färdigheter inom ledarskap och affärsmässighet. Jag var också intresserad av att bredda mitt scope och kunskaper kring vårt moderbolags utvecklingsstrategier och de gemensamma arbetssätt och värderingar som knyter samman alla 10 600 Bravidamedarbetare Norden över”, säger Pontus.

Så, vilka idéer har årets BraIngenjörer bidragit med och vad gjorde att ni tog hem ett pris?

”Som avslutning på programmet presenterade vi resultaten av de projektarbeten som vi har jobbat med under året inför en jury bestående av ledare inom Bravidakoncernen. I min grupp har vi fokuserat på hur vi kan stärka vårt employer brand för att uppfattas som en ännu mer attraktiv arbetsgivare”.

”Vi har försökt att överbrygga just de geografiska avstånden och skillnaderna i koncernens olika affärsområden genom att spela in korta personliga videopresentationer där man får lära känna en annan Bravidakollega och se hur hans eller hennes arbetsdag ser ut. Jag och de tre andra gruppmedlemmarna var testpiloter och idén gick hem hos juryn för vi hamnade på delad förstaplats för årets bästa projektarbete!”

Är detta ett koncept man bör bygga vidare på och tar du med dig några andra intryck från månaderna som gått?

”Det tycker jag absolut! Det som har varit den största upplevelsen för mig är att jag har fått en inblick i hur stort Bravidas nätverk faktiskt är och de möjligheter som finns att bygga relationer och utbyta erfarenheter med personer i motsvarande eller liknande roller, tvärs över de nordiska landsgränserna”.