Långsiktig hållbarhet

Att vi som företag värnar om miljön ser vi som både självklart och naturligt. Vi vill att det vi bygger ska leva länge och i harmoni med en välmående planet. Miljöaspekten har vi därför med oss i varje enskilt beslut och för projektet som helhet. Vi har också den kompetens som krävs inom energi- och miljöfrågor för att kunna möta dina önskemål om energieffektiva och miljövänliga hus.

Många fastighetsägare vill miljöklassificera sina byggnader, och vi guidar dig mer än gärna till det system som är optimalt för just din byggnad.

Utöver miljöaspekten vill vi också ha stenkoll på våra projekt i alla steg av byggprocessen. Vi arbetar därför med en rad verktyg som garanterar att du som kund verkligen får den kvalitet och standard vi kommit överens om.

Miljöpolicy

Inom Erfator ska medarbetarna vara medvetna om och bidra till att minska företagets och kundernas miljöbelastning. Genom en kontinuerlig kunskapsutveckling har Erfator möjlighet att erbjuda lösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle.

Detta uppnår Erfator genom att:
• Alla medarbetare utbildas och motiveras för att utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
• Verka för att företagets leverantörer och samarbetspartners tillhandahåller miljöanpassade produkter och tjänster.
• Kontinuerligt förbättra miljöarbetet med tydliga mål och en löpande uppföljning av uppnådda resultat.
• Följa kundernas och samhällets miljökrav.
• Kontinuerligt ta del av och påverka forskning och utveckling inom miljöområdet

Kvalitetspolicy

Inom Erfator har vi en klar och entydig ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet där samtliga medarbetare tar ansvar och bidrar med sin kompetens. Detta skapar en hög leveranssäkerhet och ett stark förtroende hos våra kunder och på marknaden. Vår målsättning är att skapa ett mervärde för kunden.

• Kvalitet för Erfator är att alltid leverera tjänster med rätt kvalitet som motsvarar och gärna överträffar våra kunders förväntningar.
• Kvalitet är alla medarbetares ansvar och ska prägla varje enhets hela verksamhet genom stort engagemang och hög kompetens. Ansvarsfördelningen för kvalitet är klar och entydig.
• Kvalitet skall genomsyra allt vi gör från första kundkontakt till färdig leverans. Vi väljer alltid kvalitetsmedvetna leverantörer.
• Kvalitet innebär att vi möter kundernas och samhällets krav och vi satsar på ständig förbättring genom utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring.

Kvalitets- och miljöledningssystem

Erfator arbetar efter ett kvalitetsledningssystem som upprättades 1999 enligt ISO Standard 9002 (9000–1984) och som under 2002 reviderats för att följa ISO Standard 9001–2000. Under 2002 upprättades ett miljöledningssystem enligt 14001. Kvalitets- och miljöledningssystemet certifierades under 2007 och är ett levande instrument i vårt dagliga arbete