Vi bryr oss för att vi kan och vill

Tillsammans kan vi göra den här planeten till en bättre värld att leva på, idag och i framtiden.

Det kan man förstås göra på många olika sätt men vi på Erfator försöker bidra så gott vi kan genom att stödja projekt och organisationer som arbetar för att bevara jorden och för att hjälpa människor till ett bättre liv. 2018 väljer vi att stödja två organisationer som vi tycker gör ett angeläget jobb, nämligen Läkare Utan Gränser och UNICEF.

Företagsbanner