Mälarprojektet | Delprojekt Farled

Mälarprojektet har till syfte att förbättra framkomligheten, samt öka kapaciteten och säkerheten i farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren. Med en förbättrad infrastruktur på Mälaren kommer hamnarna kunna ta emot längre och bredare fartyg och den hårt trafikerade järnvägen och vägnätet kommer kunna avlastas.

För att anpassa Södertälje sluss och kanal till modernt tonnage breddas och muddras kanalen och slussen byggs om och förlängs. Muddringsarbetena Mälarens farleder planeras genomföras under 2022/ 2023. Utöver åtgärderna för en säkrare och mer tillgänglig sjöfart rustar även Sjöfartsverket upp promenadstråken längsmed Södertälje kanal för göra dem mer attraktiva och tillgängliga.

Erfators uppdrag avser delprojekt Farled, där Johan Semberg, Kristin Sjögren och Fotios Stathis innehar rollerna som byggledare, projektledare och projektingenjör.

Se Sjöfartverkets film om Mälarprojektet

 

 

Om projektet:

Kund: Sjöfartsverket

Projekt: Mälarprojektet, delprojekt Farled

Vårt uppdrag: Projektledning, byggledning och uppdragsledning, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösamordning

Projekttid: 2018-pågående

Investering: 350 Mkr