Åby Ängar förskola

Vallentuna kommun satsar på att utveckla centrala Vallentuna med småstaden som förebild och man är just nu i färd med att bygga upp en helt ny stadskärna med nya bostäder vid det sk. Tellusområdet och upp mot Vallentuna idrottsplats.

I och med framväxten av det nya bostadsområdet behövs det också tillskapas nya förskoleplatser som kompletterar de befintliga. Kommunen påbörjade därför år 2015 projekteringen av förskolan Åby Ängar, som invigde sin verksamhet under våren 2018.

Erfator ansvarade, på uppdrag av Vallentuna kommun, för planering, förstudie, utredning, detaljplan och projektledning av förskolan. Förskolebyggnaden besår av 5 avdelningar för 100 barn och ett generöst tilltaget tillagningskök. Projektet innefattade även anläggning av skolgård och lekplats, parkering, grundläggning för hus och dagvattenmagasin.

Hör Erfators projektledare Magnus Hansson berätta mer om projektet.

 

 

 

Om projektet:

Kund: Vallentuna kommun

Projekt: Åby Ängar förskola

Vårt uppdrag: Förstudie, utredning, detaljplan och projektledning

Projekttid: 2015-2018

BTA: 1150 kvm

Investering: Ca 57 Mkr