Fortum huvudkontor

Fortum vill samla fler av sina anställda under ett och samma tak och bygger därför om sitt huvudkontor på Lidingövägen 115. Målet är att skapa en modern och inspirerande kontorsmiljö i en gammal kulturhistorisk industrifastighet som andas Fortum.

Genom att anpassa lokalerna till en aktivitetsbaserad kontorsmiljö och integrera den senaste tekniken effektiviseras kontorsytorna vilket ger en ekonomisk besparing samtidigt som det bidrar till finansieringen av projektet. Hållbarhet och nytänkande går hand i hand.

fortum2

Ombyggnationen omfattas av 5 500 kvm kontorslokaler och inkluderar renovering av samtliga ytskikt och nybyggnation av moderna och funktionella samtals-, mötes- och konferensrum. Belysningen i hela byggnaden byts ut och IT-nätverk och tillgången på Wifi utökas. Fönster- och fasadrenovering, takomläggning, ökat brandskydd, nytt passersystem och modernisering av fastighetens styrsystem för klimat och belysning är andra delar som ingår i projektet.

Byggnaden ritades ursprungligen av arkitekt Ferdinand Boberg och stod klar 1903. Syftet då var att förse Stockholm med elektricitet. Idag försörjs Stockholm med värme, kyla och elektricitet via flera av Fortums anläggningar i området. Byggnaden består av fem sammansatta huskroppar vars fasader är kulturminnesmärkta med klass blå, vilket är den högsta graderingen av kulturminnesmärkning.

Erfator står för projekteringsledning, projektledning, upphandling, byggledning och ekonomiuppföljning. Projekteringsfasen inleddes i mars 2015 och projektet avslutas i juni 2016.

 

 

Om projektet:

Byggherre: Fortum Storlek: 5500 kvm Projektkostnad: Ca 28 000 000 SEK

Projektledare: Stefan Söderberg