Edboskolan

Edboskolan ligger i Östra Skogås på gränsen mellan Skogås och Trångsund i Stockholm. Skolan har 650 elever och är en F-6-skola med integrerad skolbarnsomsorg. 

Erfator fick i uppdrag av Huddinge Samhällsfastigheter att projektleda en förstudie för om- och tillbyggnad av skolan, samt för upprustning av utemiljö. Uppdraget innefattade samtliga faser, såsom projektering, marköp inklusive lantmäteriförrättning, upphandling och genomförande.

Bild: Huddinge Samhällsfastigheter AB

 

Om projektet:

Kund: Huddinge Samhällsfastigheter AB

Projekt: Edboskolan

Vårt uppdrag: Projektledning förstudie

Projekttid: 2017 – 2018

Investering: 35 Mdkr