Fler pågående projekt

Hyresgästanpassning i Marievik

Hyresgästanpassning av nya och befintliga lokaler i Marievik för Brostaden. Start: feb 2015 Slut: aug 2015. Ansvarig: M Öhr.

Förädling av industri- och kontorsfastighet

Förädling av tre industri- och kontorsfastigheter till lägenheter. Start: mars 2015, Slut: dec 2016. Ansvarig: E Landin.

Inre underhållsarbeten för Micasa

Inre underhållsarbeten för Micasa. Start: feb 2015, Slut: augusti 2015. Ansvarig: A Örnkloo.

Konvertering värmepumpsdrift Brf Herrgården

Konvertering till värmepumpsdrift på uppdrag av Brf Herrgården, HSB. Start: jan 2015, Slut: dec 2015. Ansvarig: R Bassili.

Kvarteret Spejaren

Utveckling av kvarteret Spejaren 4 på uppdrag av Brostaden. Start: dec 2014, Slut: dec 2018. Ansvarig: S Porras.

Kontrollansvarig vid nybyggnad av flerbostadshus Årsta

Kontrollansvarig vid nybyggnad av flerbostadshus, 180 lgh med 124 garageplatser samt lokaler, i Årsta. Start: jan 2015, Slut: dec 2016. KA: Björn Nilsson.

Kontrollansvarig vid nybyggnad kvarteret Bällstaberg

Kontrollansvarig vid nybyggnad av 50 villor inkl. exploatering av området, kv Bällstaberg, på uppdrag av Enepro Konsult AB Start: jan 2015, Slut dec 2016. KA: Björn Nilsson.

Kontrollansvarig vid kvarteret Tjärtunnan, Stureby

Kontrollansvarig vid nybyggnad av flerbostadshus på uppdrag av Enepro Konsult AB. Start: jan 2015, Slut: dec 2016. KA: Björn Nilsson.

Sundbybergs Församling, ekonomibyggnad

Erfator har fått i uppdrag att projektera ekonomibyggnad för Sundbybergs Församling fram till byggstart samt projektleda från programskede till färdigt byggnad. Start: jan 2016 Slut: nov 2016. Ansvarig: H Persson.

Förvaltningsuppdrag för SL

Erfator har en affärsområdesförvaltare i uppdrag hos SL. Arbetet bedrivs i Trafikavdelningen och gäller IT-system i fordon.

Erfator i flertal projekt för Huge

Erfator har fått ett flertal uppdrag för Huge Fastigheter.

Projektledning vid rivning och återställning för Vallentuna kommun

Projektledning vid rivning av fem hus och återställning av mark i Vallentuna kommun. Start: aug 2014 Slut: juli 2015.

Förstudie åt Huge

Erfator genomför en förstudie av punkthus baserad i tidigare gjort utredning. Start: sept 2014 Slut: dec 2015.

Projektledare Citytunneln för Caverion

Erfator har fått uppdrag av Caverion Sverige AB att biträda med en projektledare till Citytunneln.

Projektledning åt Stockholms stad

Uppdrag: Projektledning nya idrottsanläggningar Stockholms stad.

Eriksdalsskolan, elektroniska system

Uppdrag: Utbyte av skolans elektroniska passagerarsystem på uppdrag av Projektgaranti.

Rivnings- och markarbete

Uppdrag: Rivning av gammal förskola och diverse arbete på mark och ny förskola, på uppdrag av Projektgaranti. Start: mars 2015, slut: sep 2015. Ansvarig: C Olsson.

PCB-sanering Ekebyskolan

Projektledning och miljötekniskt stöd åt Vallentuna Kommun. Start: april 2015, Slut: nov 2015. Ansvarig: K Gustafsson.

VVS-kontrollant Astra Zeneca, Snäckviken

VVS-kontrollant för om- och tillbyggnad av Snäckviken på uppdrag av Per Aronsson Project AB. Start: mars 2015, slut: maj 2016.

Hyresgästanpassning i Marievik

Hyresgästanpassning av kontorslokal i Marievik på uppdrag av Brostaden. Start: maj 2015, slut: dec 2015. Ansvarig: E Svensson.

Underhållsarbete Kvarteret Kronan & Godset

Uppdragsgivare: Vasakronan Drift. Start juni 2015, slut: okt 2015. Ansvarig: C Olsson.

Kontrollansvarig Utsäljeskolan

Kontrollansvarig  vid ombyggnad, nybyggnad och evakueringspaviljonger Utsäljesskolan, Start: okt 2014 Slut: dec 2017.

Evakueringspaviljonger Kvarnbergsskolan

Projektledning vid uppförande av evakueringspaviljonger vid Kvarnbergsskolan.

Kvarteret Grönlandet Södra 13

Uppdrag: Hyresgästanpassning.

Kvarteret Ädelstenen Solbergaskolan

Uppdrag: Uppförande av provisorisk paviljong på Solbergaskolans mark.

Spisbrödsfabriken Kvarnholmen

Uppdrag: Kontrollansvarig vid sprängarbeten inför bygge av flerfamiljshus.

Förberedelse för ombyggnad Axelsberg

Framtagande av handlingar inför ombyggnad på uppdrag av Micasa Start: Aug 2014 Slut: Okt 2015. Ansvarig: Michael Öhr.

Kvarteret Godset

Uppdrag: Hyresgästanpassning av 1100 kvm. Kund: Vasakronan Start: Juli 2014 Slut: Mars 2015.

Förskola Gullmarsplan

Uppdrag: Åtgärda av vattenskada vid förskola Blåklockan/Backstugan, Gullmarsplan. Kund: Projektgaranti. Start: Juni 2014 Slut: Dec 2014. Ansvarig: Jan Thorsén.

Renovering av innergård Kvarteret Barnhusväderkvarn

Renovering och upprustning av innergård kv Barnhusväderkvarnen Start: januari 2014, Slut: juni 2016. Ansvarig: Fotios Stathis.

Projektledning Huddinge kommun

Uppdrag: Projektledning gata och trafik Kund: Huddinge kommun Start: mars 2014 Slut: april 2015. Ansvarig: Stefan Andersson.

Citybanan, Installationer VA-utrymmen

Uppdrag: KMA-ansvarig för Bravidas arbeten med VA-stationer i delprojektet B4 City Kund: Bravida Start: dec 2013 Slut: dec 2016 Ansvarig: Anders Angbäck.

Hyresgästanpassning, Kvarteret Bygeln

Uppdrag: Hyresgästanpassning, Kund: Micasa, Start: feb 2014 Slut: okt 2014 Ansvarig: Erik Svensson.

Kv Barnhusväderkvarn, ombyggnad kraftförsörjning

Uppdrag: Ombyggnad kraftförsörjning Kund: Fabege. Ansvarig: Jan Thorsén.

Rödabergssskolan, utbyggnad och ombyggnad

Uppdrag: Projektledning av utbyggnad av skola inklusive viss ombyggnad. Storlek: Ca 11 500 kvm Kund: Sisab Start: 2013 Slut: 2018 Ansvarig: Sebastian Porras.

Pilträdet 10- energisparprojekt

Uppdrag: Projekt- och byggledning av ventilationssystemsbyte på äldreboendet Pilträdet. Kund: Micasa Start: april 2013 Slut: 2014. Ansvarig Erfator: Fredrik Mohlin.

Audi Hammarby, ombyggnad

Uppdrag: Ombyggnad av Audis lokaler. Kund: Din Bil. Start: maj 2013 Slut: feb 2014. Ansvarig: Sebastian Porras.