Helgö omvandling

Projektet ska bygga och driftsätta VA för ca 350 villor i Helgö omvandlingsområde i tre etapper.

Projektet Helgö omvandling är till hälften utbyggt. Projektet är indelat i fyra etapper varav den första är driftsatt och överlämnad till drift, den andra ska slutbesiktigas i oktober, och de två sista etapperna startar under hösten/vintern 2014.

De två sista etapperna färdigställs till sommaren 2016.

Helgö

Om projektet:

Byggherre: Roslagsvatten AB

Storlek: VA för 350 villor

Projektledare: Michael Öhr