Läkemedelsfabrik för biologiska läkemedel

AstraZeneca beslutade 2015 att investera i en ny hög- teknologisk anläggning för tillverkning av biologiska läkemedel i Gärtuna utanför Södertälje.

Fokus för den nya anläggningen låg inom fyllning och packning av protein– läkemedel. Man önskade med denna strategiska placering kombinera bolagets expertkunskaper när det gäller biologiska läkemedel med den väletablerade kultur av verksamhets– optimering som fanns inom den svenska produktionsenheten. 

Erfator fick i uppdrag att byggleda stomkompletteringen i anläggningen och projektet omfattade även installation av olika avancerade maskiner för läkemedelsproduktion.

Projektet hade ett stort internationellt team av medarbetare och de många interkulturella dimensionerna ställde särskilt höga krav på samarbete och god kommunikation.

Bild: AstraZeneca

 

Om projektet:

Kund: AstraZeneca plc | Jacobs Engineering Group Inc.

Projekt: Läkemedelsfabrik för biologiska läkemedel

Vårt uppdrag: Byggledning

Projekttid: 2016 – 2017

Investering: 4,5 Mdkr