Rödabergsskolan | Skolpaviljong

Kapaciteten i Vasastans befintliga kommunala skolor är idag fylld och samtidigt ställer framväxten av den nya stadsdelen Hagastaden stora krav på ytterligare utbildningsplatser i området. För att möta de ökade behoven genomförs nu en om- och tillbyggnad av Rödabergsskolan som utökar antalet elevplatser från ca 690 till 1 040.

Projektet påbörjades under sommaren 2019 och beräknas vara färdigt till hösten 2021. Då verksamheten inte kan bedrivas i de befintliga lokalerna under byggtiden har en tillfällig evakueringspaviljong uppförts. Paviljongen uppgår till 1 078 m2 fördelat på två våningar och innefattar tio klassrum, teknik- och lärarutrymmen, grupprum, WC och RWC.

Initialt skulle paviljongen ställas upp på en plan yta nedanför Rödabergsskolan, men gå grund av att kabelstråk och gasledningar löper över denna plats beslutade man att slutligen att placera byggnaden på en stålkonstruktion som har förankrats i berget på den norra delen av fastigheten. Paviljongen hamnade därmed på samma nivå som den befintliga skolbyggnaden och blev mer lättillgänglig, dock innebar denna lösning stora anläggnings- och säkerhetsutmaningar.

Närheten till Norrtull och intilliggande bostads- och kommersiella fastigheter har samtidigt ställt krav i projektet på väl utformade TA- och APD-planer för att smidiggöra byggtrafik och logistik.

Erfators uppdrag innefattar projektledning och projektansvar.

Bild: SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB

 

Om projektet:

Kund: Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Projekt: Rödabergsskolan | Skolpaviljong

Vårt uppdrag: Projektledning och projektansvar

Projekttid: 2019 – pågående

Investering: 19 Mkr