volkswagen

Volkswagen Smista

När en ny konceptanläggning för Volkswagen byggs i Smista är Erfator med och projektleder. Den nya anläggningen kommer att drivas av Volkswagen Stockholm och blir Volkswagens största i norra Europa.

Erfator arbetar för fastighetsägaren Brostaden och hyresgästen Din Bil i det här projektet.

Fastigheten kommer att få en så kallad “Green Buildning Standard” tack vare optimerad energiförbrukning och återvinning.

Projektet påbörjades februari 2013 och beräknas avslutas i början av 2015.

Om projektet:

Byggherre: Brostaden

Storlek: –

Projektkostnad SEK: 100 Mkr

Sebastian Porras
Projektledare: Sebastian Porras