Bygg & Fastighet

Affärsområde Bygg & Fastighet är vårt största affärsområde och utgör själva basen för verksamheten. Här ingår tjänster för hantering och ledning av bygg- och fastighetsutvecklingsprojekt under hela, eller delar av, byggprocessen.

Vårt primära tjänsteutbud omfattar:

 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Byggledning
 • Ekonomistyrning

Dessutom erbjuder vi:

 • Tidplanering
 • Upphandlingar
 • Statusbesiktningar
 • Kontrollansvarig enligt PBL
 • Entreprenadbesiktningar
 • Byggarbetsmiljösamordning, BAS P/BAS U
 • Utredningar

Fastighetsutveckling:

Vi hjälper till med att omvandla en mark- och fastighetsinvestering till ett lönsamt fastighetsprojekt. Exempel på tjänster:

 • Projektutveckling
 • Plan- och fastighetsbildningsprocessen