Infrastruktur

Ett växande affärsområde

Inom affärsområde Infrastruktur erbjuder vi tjänster för projekt- och byggledning inom mark- och anläggningsbranschen. Eftersom vi har stor efterfrågan på dessa tjänster ser vi fram emot att kunna rekrytera fler talanger som kan hjälpa oss att fortsätta expandera i den takt som vår kunder önskar.

Vårt primära tjänsteutbud omfattar:

  • Projektledning
  • Projekteringsledning
  • Byggledning
  • Ekonomistyrning
  • Utredningar