Installation & Energi

Inom affärsområde Installation & Energi erbjuder vi tjänster för projekt- och byggledning för installations-, energi- eller teknikintensiva projekt.

Vårt primära tjänsteutbud omfattar:

 • Projektledning
 • Projektchefer
 • Projekteringsledning
 • Installationssamordning
 • Anbudsledare
 • Ekonomistyrning

Dessutom erbjuder vi:

 • Energianalys och utredningar
 • Upphandlingar av installationer
 • Statusbesiktningar och åtgärdsplaner
 • Kalkyl
 • Entreprenadbesiktningar
 • Byggarbetsmiljösamordning, BAS P/BAS U