Vad kan vi göra för er?

Erfator erbjuder helhetslösningar för projekt inom bygg & fastighet, installation & energi och infrastruktur. Varje projekt är unikt och vårt erbjudande utvecklas i takt med omvärlden och våra kunders behov, men exempel på tjänster som vi tillhandahåller ser du här nedanför. Tveka inte att höra av dig så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa er att förverkliga era projekt.

 

_MG_0495

Projektledning

Vi tar ansvar för vårt uppdrag från början till slut vad gäller ekonomi, kvalitet, miljö och tid.

Projekteringsledning

Vi leder projekteringen med hjälp av tekniska konsulter, arkitekter och övriga sakkunniga.

Byggledning

Vi tar ansvar för och ser till att entreprenören utför arbetet till färdigställande, enligt gällande kontrakt. Möjligheter och eventuella problemfrågeställningar hanteras i denna roll under entreprenadtiden.

Produktionsledning

Vid delad entreprenad sköter vi etablering av arbetsplats, detaljerad tidsplanering, samordning mellan entreprenörer och tar ansvar för att arbetsmiljön är säkrad.

Construction Management (CM)

Vid delad entreprenad hanterar vi hela byggprocessen och optimerar antalet entreprenörer/leverantörer för varje specifikt byggprojekt.

Kvalitetsansvar enligt PBL

Vi tillhandahåller certifierade kontrollansvariga enligt Plan- och Bygglagen.

Utredningar

Vi utför tekniska och entreprenadjuridiska utredningar som kan utgöra beslutsunderlag i såväl tidiga skeden som under projektets gång. I denna tjänst ingår även förstudier av projekt.

Tenant representation

Vi projektleder när ni som företag/hyresgäst ska förändra befintliga lokaler eller flytta till nya.

Installationssamordnare

Vi ansvarar för samordning av installationsentreprenader, och tillvaratar möjligheter till förenklingar samt hanterar eventuella problemfrågeställningar under entreprenadtiden fram till färdig anläggning.

Byggarbetsmiljösamordning (BAS P/BAS U)

Vid delade entreprenader, alternativt vid byggentreprenader som bedrivs på fasta driftsställen, tillhandahåller vi utbildade arbetsmiljösamordnare för både projektering BAS P och utförande BAS U.